od listopada 2016 - Prezes Zarządu Rzetelna Firma Sp. z o.o. (od 2008) Doradca zarządu w KRD BIG S.A. (2004-2008) Prezes zarządu w Impel Cash Handling Sp. z o.o. (2001-2004) Wiceprezes zarządu - dyrektor rozwoju w Impel Security Polska Sp. z o.o.(2000)Dyrektor departamentu ochrony w Impel S.A. (2000) Zastępca dyrektora departamentu usług w Impel S.A. (1996-1999) Dyrektor oddziału w Impel Spółka jawna (1995-1996) Przedstawiciel handlowy w Impel Spółka jawna

Rzetelna Firma to program dla każdego przedsiębiorcy, który chce pokazać, że rzetelność i uczciwość w biznesie jest dla niego najważniejsza. Ułatwia on budowanie pozytywnego wizerunku swojej firmy, jako wiarygodnej i wypłacalnej. Uczestnicy programu otrzymują Certyfikat Rzetelności, który potwierdza brak niespłaconych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA.

Wsparcie w pozyskaniu strategicznych klientów, zwłaszcza z sektora bankowego:

banki: Banque PSA Finance Polska S.A., mBank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Mercedes-Benz Bank Polska S.A., BGŻ BNP Paribas Bank S.A., DnB Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Santander Consumer Bank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Allianz Bank Polska S.A., RCI Bank Polska S.A., Volkswagen Bank Polska S.A., Polbank EFG, Kredyt Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Toyota Bank Polska S.A., Idea Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Meritum Bank ICB S.A., PKO Bank Polski S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., Plus Bank S.A.
firmy leasingowe: PSA Finance Sp. z o.o., Renault Credit Polska, Mercedes-Benz Leasing Sp. z o.o., DnB Nord Leasing Sp. z o.o., Europejski Fundusz Leasingowy S.A., Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o., mLeasing Sp. z o.o., Getin Leasing S.A.

Wsparcie w pozyskaniu strategicznych klientów z sektora tzw. wierzycieli wtórnych:

Akcept S.A., Akcept Finance S.A., Alektum Inkasso Sp. z o.o., APS Poland S.A., BDI Sp. z o.o., BEST S.A., Cash Flow S.A., Casus Finanse Sp. z o.o., Corpus Iuris Sp. z o.o., Secus Investment Sp. z o.o., CROSS Finance Sp. z o.o., DC Group Sp. z o.o., EGB Finanse Sp. z o.o., EOS KSI Polska Sp. z o.o., Euler Hermes S.A., Euler Hermes Collections Sp. z o.o., For-Net S.A., GetBack S.A., GPPI S.A., INFOS Sp. z o.o., Intrum Iustitia Sp. z o.o., Kancelaria Prawna I. Korczyńska i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Master Finance S.A., Potempa Inkasso Sp. z o.o., Pragma Inkaso S.A., Pragma Collect Sp. z o.o., Raport S.A., Ultimo Sp. z o.o., GPM Vindexus S.A., Windykator Polska Sp. z o.o.

•   opracowanie biznes planu, stworzenie od podstaw nowego, dużego podmiotu, działającego w skali całego kraju, w obszarze usług cash processingu,

•   strategiczne wdrożenie pełnego outsourcingu obsługi gotówki w Kredyt Banku S.A. (ponad 300 oddziałów, 500 bankomatów, przejęcie ponad 260 byłych pracowników banku),

•   systematyczne, dynamiczne pozyskiwanie nowych, prestiżowych klientów, zdobycie najbardziej zdywersyfikowanego na rynku usług cash handlingu portfela klientów, do których m.in. należeli: Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Lukas Bank S.A., Invest-Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Getin Bank S.A., Deutsche Bank PBC S.A., Societe Generale S.A. Oddział w Polsce, Fortis Bank Polska S.A., Dominet Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Euro Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank PEKAO S.A., Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku i wiele innych banków spółdzielczych,

•   wdrożenie pionierskiego na polskim rynku systemu informatycznego dedykowanego do kompleksowej obsługi gotówki,

•   pogłębianie procesu automatyzacji obsługi gotówki, wdrażanie nowych technologii, integracja maszyn i urządzeń liczących z systemem informatycznym,

•   przejęcie z innej spółki Grupy Impel i restrukturyzacja usług transportowania wartości pieniężnych,

•   wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa - przygotowanie spółki do wejścia w życie nowych, unijnych regulacji prawnych w zakresie ryzyk operacyjnych zwanych Nową Umową Kapitałową (Bazylea II), doprowadzenie do akwizycji wiodącego na polskim rynku konkurenta - spółki Asekuracja Sp. z o.o.

•   kierowanie procesem przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakresie usług ochrony osób i mienia ze spółki Impel S.A. do nowo stworzonego dedykowanego podmiotu produktowego - Impel Security Polska Sp. z o.o.,

•   strategiczne wejście do sektora bankowego na szeroką skalę poprzez podpisanie umowy na usługi ochrony osób i mienia z Bankiem Zachodnim S.A. (przejęcie za zasadzie art. 23' kp ponad 600 byłych pracowników banku wraz innymi zasobami),

•   doprowadzenie do pierwszej znaczącej akwizycji regionalnego konkurenta w zakresie usług ochrony osób i mienia - spółki Omni Servis Security Sp. z o.o. - pełnienie funkcji przewodniczącego rady nadzorczej nabytego podmiotu,

•   przygotowanie fundamentów pod nowy obszar usług - cash processing,

•   osiągnięcie przez spółkę licznych nagród i wyróżnień: nagroda Fair Play, Solidny Partner, Gazela Biznesu.

•   utworzenie i otwarcie dwóch nowych oddziałów spółki,

•   przygotowanie procesu przeniesienia usług ochrony osób i mienia z Impel S.A. do uprzednio przygotowanego, dedykowanego tym usługom podmiotu - Impel Security Polska Sp. z o.o., jako członek rady nadzorczej tej spółki.

•   zwiększenie obszaru działania spółki, utworzenie i otwarcie trzech nowych oddziałów,

•   udział w przygotowaniu nowej strategii i tworzeniu zrębów grupy kapitałowej poprzez planowane wydzielanie poszczególnych rodzajów usług do dedykowanych podmiotów produktowych,

•   nadzór nad skuteczną restrukturyzacją spółki ZPO Gryfex S.A. z poziomu członka rady nadzorczej.

•   zwielokrotnienie (trzykrotne) potencjału oddziału, przekazanie oddziału następcy z zatrudnieniem ponad 2000 pracowników i przychodami miesięcznymi 2,5 mln zł,

•   efekt pracy oddziału przynosił 20% całości nowej sprzedaży firmy, liczącej kilkanaście oddziałów, objęcie pierwszego miejsca w rankingu oddziałów,

•   istotne przyczynienie się do osiągnięcia przez firmę pozycji regionalnego lidera usług.


w okresie od stycznia do sierpnia 1996 roku comiesięczny tytuł najlepszego przedstawiciela handlowego (pozyskanie największego wolumenu nowej sprzedaży).