Dossier

Wieloletnia praca dla dużej, polskiej grupy kapitałowej, specjalizującej się w outsourcingu usług (składającej się z ponad 40 podmiotów, zatrudniającej ponad 40 tysięcy osób, z wiodącym podmiotem IMPEL S.A. notowanym od 2003r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), była dla mnie źródłem bogatych, praktycznych doświadczeń. Realizowałem przedsięwzięcia w zakresie restrukturyzacji kosztów w obszarze support services w wielu sektorach gospodarki, które poddawano procesom outsourcingu, mającym na celu przystosowanie wydzielanych obszarów wraz z kilkusetosobowymi grupami pracowników i innymi zasobami do funkcjonowania w warunkach rynkowych i wysokiej konkurencji (procesy te realizowane były dla sektora bankowego, energetycznego, ciężkiej chemii, naftowego, wydobywczego, spożywczego, retailowego)

Więcej..

UMIEJĘTNOŚCI ANALITYCZNE
WIEDZA
DOŚWIADCZENIE

Po godzinach ...

Prowadzę aktywny tryb życia, poza pracą realizuję pasje sportowe ale także szukam inspiracji w literaturze.

Oferta i kompetencje

Istotna jest dla mnie możliwość wykonywania pracy o niebanalnym charakterze, przy jednoczesnym posiadaniu szerokich uprawnień i odpowiedzialności. Lubię uczestniczyć w kreatywnych, różnorodnych przedsięwzięciach, będących szansą nabycia nowej wiedzy i umiejętności, a zarazem dające możliwość wywierania sprawczego wpływu na bieg wydarzeń. Nie obawiam się pełnienia roli lidera w nowych, dynamicznie rozwijających się dziedzinach i przedsięwzięciach.

Więcej..

DORADCA
Umiejętności analityczne, doświadczenie jak i możliwość spojrzenia z innej perspektywy na organizację pozwalają na dostrzeganie przestrzeni na optymalizację procesów jak i zmianę organizacji dającej mierzalne efekty.
MENADŻER PROJEKTU
Praca zespołowa, umiejętności planowania, motywowania współuczestników zadania jak i rozliczania z efektów to jeden z wielu kluczowych kompetencji kierownika projektu. Najważniejszym jednak jego zadaniem jest skuteczność w osiąganiu celów i takie umiejętność oferuję.
ZARZĄDZANIE
Złożoność obecnego rynku stawia przed przedsiębiorstwami wymagania, którym nie wszyscy są wstanie sprostać. Kilkukrotnie powierzano mi kierowanie strategiczne spółką lub istotnym obszarem przedsiębiorstwa,

KONTAKT

Na korespondencję odpowiadam najszybciej jak to jest możliwe
E-mail: miroslaw@sedlak.co Phone: +48 661 110 203