Mirosław Sędłak

DORADCA W ZAKRESIE STRATEGII I ZARZĄDZANIA

------------  •  ------------

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 1988 r. na kierunku medycyna weterynaryjna. W 1999 roku ukończył studia podyplomowe w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie na kierunku zarządzanie usługami ochrony osób i mienia. W 2000 r. ukończył kurs i zdał przed Komisją Skarbu Państwa egzamin dla Kandydatów na członka zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego. W 2006 r. otrzymał dyplom Executive MBA w RSM Erasmus University/GFKM, a w 2007 r. dyplom studiów podyplomowych Canadian International Management Institute ICAN we współpracy z Harvard Business School Publishing.

Rozpoczęcie pracy zawodowej
W latach 1990-1994 prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych.

------------  •  ------------

Zdobywanie doświadczenia i kompetencji

------------  •  ------------

W latach 1995-2008 realizował karierę zawodową w spółkach Grupy Impel notowanej od 2003 r. na GPW. Karierę rozpoczął od stanowiska przedstawiciela handlowego, by po roku czasu objąć stanowisko Dyrektora Oddziału we Wrocławiu, które piastował przez trzy lata.
W 2000 r. był dyrektorem Departamentu Usług w centrali Impel, by w latach 2001 ? 2004 pełnić funkcję wiceprezesa zarządu ? dyrektora rozwoju w Impel Security Polska Sp. z o.o., lidera usług security w Polsce, zatrudniającego ponad 8000 osób.
W latach 2004-2008 jako prezes zarządu stał na czele spółki Impel Cash Handling Sp. z o.o., jednego z liderów rynku, realizującego dla banków usługi cash processingu i transporty wartości pieniężnych, zatrudniającego ponad 500 osób.

W latach 2006-2008 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w Asekuracja Sp. z o.o.

------------  •  ------------

Made by Mirosław Sędłak

Od marca 2008 r. prowadzi samodzielną działalność gospodarczą
 usługi doradztwa strategicznego oraz w zakresie zarządzania pod firmą Made by Mirosław Sędłak
realizuje projekty doradcze, z których na wyróżnienie zasługuje współpraca
z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A.

Działalność na innych polach zawodowych

------------  •  ------------

W latach 1999-2000 członek rady nadzorczej ZPO Gryfex S.A., w 2000 r. członek rady nadzorczej Impel Security Polska Sp.z o.o., w 2001 r. przewodniczący rady nadzorczej Omni Servis Security Sp. z o.o.

W latach 2005-2007 współtwórca i przewodniczący grupy roboczej ds. cash processingu w ramach Forum Technologii Bankowych, 2006-2008 członek założyciel Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki ? POFOG,

2006-2008 wiceprezes zarządu Fundacji Siatkówki Plażowej, 2007 członek prezydium Forum Technologii Bankowych w ramach Związku Banków Polskich, od 2010 członek założyciel Stowarzyszenia Stop Manipulacji.

------------  •  ------------

Wyróżnienia i nagrody:

------------  •  ------------

W 1996 r. wyróżniony tytułem najlepszego przedstawiciela handlowego firmy Impel,
W 1999 r. otrzymał Brązowe odznaczenie Impel - ludziom, pomysłom, sukcesom,
W 2001 r. został uhonorowany Szablą Impela - za waleczność w zdobywaniu nowych obszarów gospodarczych i klientów,
W 2003 r. otrzymał Srebrne odznaczenie Grupy Kapitałowej Impel - z tytułem osobowość Impel,
W 2007 r. otrzymał Złote odznaczenie Grupy Kapitałowej Impel - za skuteczność przełomowych wyborów,
W 2007 r. uhonorowany został Złotą Odznaką za zasługi dla spółdzielczości bankowej im. Franciszka Stefczyka nadaną przez Kapitułę Krajowego Związku Banków Spółdzielczych (KZBS),
W 2012 r. wyróżniony z okazji 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. za współpracę w dziele tworzenia Banku BPS S.A. i sektora bankowości spółdzielczej w Polsce.

------------  •  ------------